moving therapy forward

Onderzoek en ontwikkeling van digitale PTSS therapie voor veteranen

Missie radio 538, stichting hulp voor helden en MoovdVan 17 t/m 24 december komt Radio 538 opnieuw in actie met Missie 538! Dit jaar strijdt Moovd samen met Stichting Hulp voor Helden mee voor één van de 12 goede doelen. Stichting Hulp voor Helden gaat zich samen met Moovd inzetten voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront. Deze mensen die zich dagelijks inzetten voor onze vrijheid, maken tijdens een uitzending soms traumatische situaties mee – met posttraumatische stressstoornis ook wel PTSS als gevolg.Missie: Radio 538 strijdt samen met Hulp voor Helden en Moovd voor de ontwikkeling van een Virtual Reality-omgeving met een digitale vorm van ‘Exposure- en EMDR-therapie’ die al tijdens de missie ingezet kan worden.

Een uitzending kan een zware, ingrijpende ervaring zijn. Van een paar keer ’s nachts wakker worden tot aan een chronische vorm van PTSS. Veel klachten worden in eerste instantie opgevangen door familie, vrienden en (voormalige) maten. Zowel voor de patiënt als voor zijn/ haar gezin kan de impact groot zijn. Variërend van een oplopend aantal irritaties in huis tot het verlies van baan, schuldsanering en voedselbank.

Het verlies van baan, schuldsanering en voedselbank.

Stichting Hulp voor Helden en Moovd geloven in de voordelen die digitalisering op dit moment biedt, zoals het inzetten van doorontwikkelde technologieën om lichte vormen van therapie al preventief in te zetten bij mensen die iets traumatisch meemaken. Dit betekent dat militairen tijdens en/of direct na een missie deze virtuele vorm van therapie kunnen inzetten om hen optimaal te ondersteunen. Een vroege interventie kan namelijk veel ellende voorkomen en daarom strijden Hulp voor Helden en Moovd in de missie 538 voor onderzoek om deze therapie naar de missiegebieden te brengen. Hierdoor kunnen in de toekomst militairen dagelijks werken aan hun mentale gezondheid. Militairen die eenvoudig aan hun mentale gezondheid kunnen werken middels een applicatie op hun mobiele telefoon. Met als doel om toekomstige PTSS klachten te voorkomen. Dat is waar wij naar streven.

Een relatief nieuwe en digitaal toepasbare vormen van PTSS therapie is digitale (online) exposure therapie, EMDR-therapie en online psycho-educatie. Het voordeel van digitale therapieën en interventies is dat deze onbeperkt en herhaaldelijk kunnen worden toegepast naar gelang en indicatie van de therapeut en behoefte van de patiënt. Men is niet meer gebonden aan (openingstijden van) therapielocaties en bovendien kunnen digitale toepassingen worden gebruikt bij patiëntenpopulaties, die vanwege hun geografische locatie beperkt toegang hebben tot de juiste gezondheidszorg (missiegebieden). Dit kan positieve effecten hebben op de mentale gezondheid en het herstel van militairen, en daarmee mogelijk ook een kostenbesparend effect hebben in de gezondheidszorg.

In de praktijk

Digitale PTSS therapie kan ‘on-the-go’ en onder primitieve/gevaarlijke omstandigheden worden aangeboden. Echter is het ontwikkelen van een dergelijke oorlogstrauma-gerichte digitale therapie erg afhankelijk van de onderzoeksuitkomsten en daar hebben wij jullie hulp bij nodig! Hoe sneller we dit ontwikkelingstraject en onderzoekstraject kunnen starten, hoe eerder we de effectiviteit kunnen meten en duizenden (ex)- militairen kunnen helpen.

Over missie 538:

Missie 538, de liefdadigheidsactie van Radio 538, krijgt volgende maand een tweede editie. De radiozender gaat van 17 tot 24 december zoveel mogelijk geld ophalen voor twaalf verschillende goede doelen. Voor elk goed doel gaan de dj’s van 538 verschillende missies volbrengen. “Zodra er genoeg geld is opgehaald, is de missie volbracht en start een nieuwe missie voor het volgende goede doel dat de hulp van ons en de 538-luisteraars hard nodig heeft”.

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek

In 2015 bracht Marilyn Luber haar boek uit over EMDR-therapie bij eerstehulpverleners met als doel mensen voor te lichten over de voordelen van ‘het aanpassen van de reactie op de geestelijke gezondheid aan de specifieke fase van herstel na rampen, en over de noodzaak van speciale aandacht voor de eerstehulpverleners en plaatselijke hulpverleners die secondaire traumatisering onder ogen zien’ (Luber, 2015, p. XIII). Organisaties die eerstelijnswerkers willen ondersteunen, moeten erkennen dat ze actie moeten ondernemen om het accumulatie-effect of het eenmalige incidenteffect van de dagelijkse blootstelling aan trauma’s waarmee deze werknemers worden geconfronteerd te dwarsbomen. Alleen door te erkennen dat hulp vooraf moet worden verleend en niet wanneer zich ernstige symptomen voordoen, kan een begin worden gemaakt met het bestrijden van de mentale en andere gezondheidseffecten van trauma. Het aanbieden van EMDR-therapie aan eerstehulpverleners als onderdeel van preventieve maatregelen vooraf om de aanval van PTSD te bestrijden, wordt daarom hoger aanbevolen.

Verschillende onderzoeken lieten zien dat vroege interventies na een potentieel traumatische gebeurtenis een positief effect hebben op het voorkomen van het ontwikkelen van PTSS-klachten (Birur, Moore & Davis, 2017). Een studie uitgevoerd met volwassenen met PTSS door Lewis et al. In 2017 liet zien dat dergelijke vroege interventies ook ingezet kunnen worden middels internet-gebaseerde zelfhulp. Een vroeg ingezette internet-gebaseerde zelfhulp interventie leidde tot significant minder PTSS-klachten vergeleken met een controle groep die pas later gebruikelijke behandeling onderging. Dergelijke digitale vroege interventies zouden een belangrijke rol kunnen innemen in het voorkomen van PTSS-klachten en diens nadelige, kostbare en mogelijk catastrofale gevolgen. Vroeg ingezette internet gebaseerde zelfhulp lijkt daarom een veelbelovende efficiënte behandelingsoptie. Echter meer onderzoek is nodig naar deze benadering voor de behandeling van PTSS.

Klockner, K. (2018, May). Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) Therapy: Understanding its use for the Prevention of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).  In Australian and New Zealand Disaster and Emergency Management Conference.

Gerelateerde berichten

Onderzoek en ontwikkeling van digitale PTSS therapie voor veteranen...

lees meer